iphone13开箱验货,iphone15开箱验机

iphone13开箱验货,iphone15开箱验机

首先,翻新机的目的是为了谋取更多的利益,也就是说一般情况翻新机肯定只会去更换值钱的配件,比如:手机主板、手机屏幕、手机电池、手机内存等。...

Iphone15验机_iphone15验机保姆级教程

Iphone15验机_iphone15验机保姆级教程

5,试照相机,用手捂住摄像头,看看有没有亮点,即一闪一闪的,有的就有问题,可能是进过水…6,试打开软件,等下别搞到部软件打不开的得刷机的问题机!...

1